Page 11 - DRONTEN-1003.indd
P. 11

DORPSE  VERSLINGERD
    VERSLINGERD


    AAN VISSEN VISSEN
    AAN
 STILLEVENS  V    VAN HOBBY TOT TOPSPORTAN HOBBY TOT TOPSPORT

 ZIE JE WEL?!

    Bij de drooglegging van de polder hadden ze een vooruitziende ooglegging van de polder hadden ze een vooruitziende
    Bij de dr
    blik.
    blik. Tegenwoordig behoren de vaarten en plassen in Dronten tot Tegenwoordig behoren de vaarten en plassen in Dronten tot
    de topvisstekken van het land.
                                      VIS & VANG - TOP 5

    Vissen, de ultieme vakantie   De wereld aan water         W
                                      Waar maak jij de grootste kans op een aar maak jij de grootste kans op een
                                      Waar maak jij de grootste kans op een
    Zeg je vissen, dan zeg je Camping  “De gemeente Dronten telt de  vis aan je haak? Onze top-5
    ’t Wisentbos in Dronten. Van de  beste viswaters van Nederland”,
    circa 300 toer-, seizoens- en vas- vindt Peter van der Willik. Hij
    te plekken is een groot deel van  kan het weten, want de Bussum-   1  Lage Vaart
    de bezoekers visfanaat. Eigenaar  mer is oud-wereldkampioen ‘fee-     ter hoogte van
    Siebrand Travaille verklapt het  dervissen’. Zeker wel een keer of    De Reest in Dronten
    geheim van zijn stek. “Het is  vijftien per jaar doet hij mee aan
    vooral de rust die de sportvisser  viswedstrijden aan het Ketel-     Het Bermpje     2
    trekt. Onze camping is direct  meer bij Dronten. “Het Ketel-       in Kamperhoek,            TOP 5 TOP 5 TOP 5 TOP 5
    gelegen aan de Lage Vaart, het  meer is ideaal, want daar zwemt      Beverweg bij Swifterbant
    perfecte viswater voor karper,  eigenlijk alles vanaf de IJssel
                                          De vijv
                                          De vijv
    voorn, brasem, meerval en snoek.  doorheen naar het IJsselmeer,    3  De vijver bij Dierenpark er bij Dierenpark er bij Dierenpark
    Het water is vrij schoon, je hebt  van snoekbaarsen en windes tot     ‘De Scharrelberg’
    enige stroming en je hebt weinig  brasems van 5 kilogram. En hoe-     in het dorpsbos van Biddinghuizenet dorpsbos van Biddinghuizenet dorpsbos van Biddinghuizen
                                          in h
                                          in h
    last van waterplanten. Daarnaast  wel het ontspanning is, ben je er
    liggen het Ketelmeer en de Rand- echt druk mee; het is continue      Lage Vaart
    meren natuurlijk vlakbij. We  werpen op zo’n zestig meter van      Dronterweg, ter   4
    organiseren in het seizoen bijna  de oever, trekken en binnenhalen    hoogte van viaduct
    elk weekend viswedstrijden voor  met het net. En daarna mogen       tussen Biddinghuizen-Swifterbant
    enthousiastelingen: van kinde- ze allemaal weer het water in
    ren en dames tot echtparen. En  natuurlijk.”
    voor sportvissers op bijvoorbeeld                   5  De haven
    het Ketelmeer verzorgen we   Meedoen? Informeer bij camping       ter hoogte van de
    graag de lunch. Want de buiten- ‘t Wisentbos, De West 1, Dronten     Handelsweg Zuid in Dronten
    lucht maakt hongerig.”     www.wisentbos.nl

                                      Ben jij 8 tot 12 jaar oud en wil jij ook leren
                                      vissen? Meld je dan aan bij Hengelsportvereniging
                                      Lelystad-Dronten voor visclinics van echte
    Karpers zijn ’s nachts veel actiever. ‘s Nachts vissen mag- buiten de  viscoaches. Kijk op:
    bebouwde kom op de aangegeven locaties - het hele jaar door. Denk  www.visstadlelystad.mijnhengelsportvereniging.nl
    naast de VISpas aan een Landelijke Nachtvistoestemming.       Hier vindt je ook een overzicht van alle visplaatsen
    Meer weten? www.visstadlelystad.mijnhengelsportvereniging.nl    in gemeente Dronten
                                                         11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16