Page 14 - DRONTEN-1003.indd
P. 14

SHOPPEN, STRUINEN IN    EN ROND SUYDERSEE
    JE VINDT ’T IN BIDDINGHUIZEN, DRONTEN EN SWIFTERBANT    Shoppen, daar moet je de tijd voor nemen. In Biddinghuizen, Dronten
    en Swifterbant vind je alles wat je nodig hebt. Laat je verrassen door de
    verschillende boetiekjes en speciaalzaken in stadscentrum SuyderSee in
    Dronten. Mocht je dorst of trek krijgen, geniet dan even van dat moment;
    pak een terrasje of laat je verrassen in een van de vele leuke cafeetjes.


                  In de aanbieding!


                  • gratis parkeren naast de deur
                  • vrijdag gezellige koopavond
                  • elk laatste weekend van de maand
                   koopzondag, vanaf 12.00 uur
    Shoppen en struinen in stadse allure


    De Dronter winkelcentra bieden een  te denken van de gezelligheid op de
    unieke combinatie van dorpse gemoe- talrijke terrasjes? Dat is genieten van
    delijkheid, een verrassend breed en  een lekkere latte met lokale appeltaart.
    gevarieerd aanbod van ambachtelijke  Of blijf lekker hangen voor een avondje
    verswinkels, gezellige fashion-boetiek- uit; theater/bioscoop De Meerpaal ligt  Hé, wat is dat voor bekende tune?’
    jes én de stadse allure van ketenfilialen.  immers naast de deur     Dat kan kloppen, want dagelijks klinkt
    En gratis parkeren natuurlijk! Dan is                   over het Meerpaalplein in Dronten
    het toch logisch dat de centra winke- • Kijk voor het winkelaanbod en de  het carillon, in de toren van het
    lend publiek vanuit de wijde omgeving  activiteiten op www.suydersee.com  ‘Huis van de gemeente Dronten’.
    aantrekken?                                Stadsbeiaardier Frits Reynaert tekent al
                       Ook in de dorpskernen Biddinghuizen  jaren voor de vertrouwde melodieën die
    Met meer dan 120 winkels is Stadscen- en Swifterbant kun je in de verschillen- elk half en heel uur duiden. Van Bach tot
    trum SuyderSee het bruisende winkel- de ‘supers’ terecht voor dagelijkse bood- Beatles, van Queen tot Aretha Franklin,
    hart van Dronten. Op het gebied van  schappen. Ook vind je er alle basisvoor- van alles probeert de beiaardier
    fashion heeft ze in de regio absoluut  zieningen, waaronder de bibliotheek.  via bewerkingen op de 27 bronzen
    een naam hoog te houden. En naast de  En naast onder meer een bloemetje,  klokken en twee octaven te arrangeren.
    talrijke supermarkten weten ook lokale  knipbeurt of lekke band kun je ook hier  Daarnaast speelt Reynaert live op het
    vers-ondernemers zich verzekerd van  terecht voor een snelle hap of zelfs een  stokkenklavier elke tweede vrijdag van
    een trouw publiek. Verse vis? Vlees?  completere maaltijd. Knus en compact  de maand van 13.00-13.30 uur. Met de
    Groenten, fruit? Brood en banket?  en letterlijk om de hoek. Wat wil je nog  hand bespeeld klinkt het nog verfijnder
    SuyderSee biedt het allemaal. En wat  meer?               en hoor je het instrument op z’n best.


   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19