Page 5 - DRONTEN-1003.indd
P. 5

TULPENWEETJES

        Rood, r
        Rood, roze, wit, geel, paars…, welke kleur zie je eigenlijk niet? Je bent oze, wit, geel, paars…, welke kleur zie je eigenlijk niet? Je bent
        niet de enige bewonderaar, want met de Tulpenroute - wandelend,
        fi etsend of per auto - maken we medio april/begin mei tienduizenden
        fi etsend of per auto - maken we medio april/begin mei tienduizenden
        bezoekers blij. Hier enkele ‘vraag & antwoorden’ om medekijkers naar
        bezoekers blij. Hier enkele ‘vraag & antwoorden’ om medekijkers naar
        de kroon te steken.    Hoe groeit een tulp?
    In oktober gaan de tulpenbollen machinaal
    de aarde in. Beschermd door netten onder
    de grond blijven de bollen vrij schoon, maar
    hebben ze toch de ruimte te groeien.
                           GROEIEN, SNOEIEN, BLOEIEN
    Waarom doet de tulp het hier zo goed?     Fijn hè, die beschutting van die meters hoge elzenheggen in het
    Het Nederlandse zeeklimaat is ideaal, en   buitengebied. Niet alleen vanwege de luwte, maar daar achter groei-
    daarnaast zit de Flevolandse zeekleibodem   en ook nog eens de heerlijkste appels, peren en soms zelfs kersen en
    vol mineralen die als voedingsstoffen die-  abrikozen! Tegenwoordig kweken er in de gemeente Dronten circa
    nen. Dat leidt weer tot goede opbrengsten en  vijftien fruittelers de mooiste vruchten; dat waren er vijftig jaar gele-
    sterke bollen.                den nog ruim honderd.

                           Toen, bij de ontginning van Oostelijk Flevoland eind jaren ’60, kwa-
                           men ook de eerste kwekers - na een strenge selectie - uit het hele
                           land naar Dronten. De kavelgrootte van 6 tot 14 hectare, de rechte
                           percelen en goede grond smaakten naar meer. Circa 5% van de 50.000
                           hectare werd gereserveerd voor fruitteelt, waarvan de appel met 90%
                           aanplant nog steeds het grootste part uitmaakt.


                           Vier clusterlocaties
                           Het was hard werken voor de pioniers, waarbij hagel en nachtvorst in
    Wanneer bloeien de tulpen?          de bloeiperiode de grootste frustratie van de telers vormden. Dank-
    Vanaf half april. Dat is mede afhankelijk van  zij de vier clusterlocaties bij Dronten kon de arbeidsintensieve teelt
    de temperatuur en het aantal zonuren. De   over genoeg handjes beschikken. Scholieren en huisvrouwen hielpen
    tulpen staan ongeveer 10 tot 14 dagen in bloei. graag bij het dunnen, oogsten en sorteren. Op haar beurt plukte de
                           middenstand daar dan weer de vruchten van…
    Waarom worden bloembollen gekopt?
    Als ze bijna zijn uitgebloeid, worden de bloe- Smaak verandert
    men machinaal verwijderd. Dat noem je ‘kop-  Totdat innovatie en schaalgrootte de productie vergrootte en het
    pen’. Daardoor krijg je een sterke bol, zodat er  aantal bedrijven verminderde. Van eerst 25 ton is de oogst per hectare
    later weer een sterke tulp in bloei komt.   nu verdubbeld. Ook de smaak veranderde: de Cox, Golden Delicious en
                           Goudreinet zijn grotendeels vervangen door de Elstar en Jonagold. Oh
    Wanneer worden de bollen geoogst?       ja, en de stoofpeer is terug. Gebleven is de roze-witte voorjaarsbloe-
    Begin juli. De meeste worden bewaard en    sem die natuurliefhebbers en biodiversiteit aantrekt.
    vanaf november in kassen geplaatst voor een
    volgende bloei, zodat ze plukklaar zijn voor de  Zelf de markt op
    verkoop in winkels om vervolgens bij jou op  Om een gezonde ‘appel’ te kunnen blijven verdienen, pioniert de
    tafel te staan.                ondernemer van nu met het produceren van pure sappen of het zelf
    www.tulpenroutefl evoland.nl         vermarkten van een uniek stuk fruit, geteeld op Dronter bodem. Dat
                           smaakt naar meer! Ondanks internationale concurrentie blijft de
                           fruitteelt daarom verbonden aan Dronten. We zouden toch niet meer
               De telers en bloemen
               De telers en bloemen  zonder die mooie, groene windhagen willen?
               zouden het waarderen,
               zouden het waarderen,
               als u vanaf de weg wilt
               als u vanaf de weg wilt
               kijken en fotograferen
               kijken en fotograferen
                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10